menu - - -

Philippine

phil_1_websiteHet kerkgebouw in Philippine is meer dan honderd jaar oud maar heeft nog vele kenmerken van de eerste kerk uit ~1640, zoals de hieronder vermelde klok.

Het Kerkgebouw in Philippine is niet meer het eigendom van de Protestantse Gemeente Philippine-Sas van Gent-Sluiskil.

De kerk krijgt een nieuwe bestemming.

Het gebouw, uit dit oorsponkelijke vissersdorp en vestingsplaats, draagt een tekening van een scheepje met kruis op de voorgevel en een vis als windvaan op de toren.

De kerk ligt aan de Koningin Emmastraat 7

Kerkklok

In 1638 werd bovenvermelde klok gegoten door de Middelburgse Klokkengieterij

Michael Burgerhuys in opdracht van Jonkheer Hendrik van Tuyl van Serooskerke, Stadscommandant van Philippine. De klok heeft een doorsnede van 50 centimeter en weegt 122 kg, met het opschrift;

 

                                          SOLI DEO GLORIA MICHAEL

                                        BURGERHUYS ME FECIT 1638/

                                       JOCKHEER HEYNDERICK VAN

                                     TUYL VAN SEROOSKERKE HR. VAN

                                       WELLANT COMMANDEUR BINNEN

                                       DER STEDE PHILIPPINE RICHAERT

                                        DE GOMME RENTMR./ EN COMYS

                                       TOT BIERVLIT EN VAN PHILIPPINE.

 

Hoewel de klok in 1638 werd gegoten duurde het nog tot 1648 voordat de klok in de toren werd gehangen na een brandbrief van het Collegie van Wette aan de Hoogmogende Heren in Den Haag, vermoedelijk door geldgebrek, niets nieuws onder de zon dus.

De vorige kerk werd eind 1800 afgebroken, omdat hij in zeer slechte staat van onderhoud verkeerde dit ten gevolge van een slecht uitgevoerde restauratie na een ernstige beschadiging tijdens het beleg van de Fransen in 1747.

De huidige kerk werd in 1900 gebouwd, met een klokketoren alleen steunend op de voormuur en daardoor niet geschikt om er een klok van 122 kg in te hangen en te luiden, een en ander doordat een echte toren op grond van de Burgerlijke Gemeente zou komen te staan en men klaarblijkelijk niet tot overeenstemming kon komen.

In 1933 werd ons inziens het onverstandige besluit genomen om de klok bij de klokkengieterij van den Berge te Heiligerlee te laten omsmelten voor een kleinere, die wel geschikt was voor de kerk van Philippine. De directie van de eerder genoemde klokkengieterij zond een kleiner klokje naar Philippine  en verkocht de Philippiense klok datzelfde jaar aan de

N.H. Evangelisatievereniging “Uw Koninkrijk Kome” te Veelerveen om aldaar in de kerktoren te worden gehangen, aangezien men daar luidrechten had.

Met onderbreking van de oorlogsjaren heeft hij daar gehangen tot mei 2005. In de oorlogsjaren heeft hij, zegt men in het Provinciehuis in Assen gehangen als alarmklok maar hierover bestaat geen zekerheid. Aangezien de kerk van Veelerveen per 1 januari 2005 gesloten is zijn er na onderhandelingen tussen beide kerken overeenstemming bereikt om de klok naar Philippine terug te krijgen.

In mei 2005 is de klok terug gekomen naar Philippine om op 4 juni 2005 op de Keuredag officieel in ontvangst te worden genomen door de Burgemeesters van de Vier Ambachten.

Doordat de klok tijdens alle omzwervingen beschadigd is, is zij bij een klokkengieterij in Duitsland opnieuw voorzien van een bekroning en verder in oude luister hersteld door de Klokken-en Kunstgieterij Reiderland uit Beerta. Op 17 april jongstleden is ze weer op haar oude plaats teruggehangen. Op 16 mei 2009 werd ze door een verre nazaat, maar nog steeds, baron van Tuyl van Serooskerke, na 370 jaar feestelijk heringeluid.

dscn0747__small_