menu - - -

Kerkdiensten

Kerkdiensten worden  iedere zondag gehouden (aanvang 10 uur), in Hoek.

In de kerkdiensten gedenken en vieren wij rond Woord en Sacramenten de gemeenschap met God en mensen.
Dankbaar en verwonderd gedenkt de gemeente in het heden wat vroeger gebeurde in relatie met de toekomst.
Het is een goede gewoonte geworden na de kerkdienst koffie/ thee te drinken ter versterking van de verbondenheid met elkaar en het onderlinge contact.

Naast de  bijzondere diensten rond de christelijke hoogtijdagen kent de gemeente na de zomervakantieperiode de speciale startzondag als aanvang van het winterseizoen en de vesperdiensten die in de veertigdagentijd op donderdagavonden door gemeenteleden uit de kernen worden verzorgd.
Minstens zes maal per jaar wordt de dienst van Schrift en Tafel (Heilig Avondmaal) gevierd.
Het Heilig Avondmaal is voor iedereen, ook voor kinderen, toegankelijk.
Trouw-, rouw- en doopdiensten worden geregeld in overleg met de predikant/ consulent en de kerkenraad. Als voorbereiding op de bediening van de doop kent de gemeente het doopgesprek.

Tijdens de Gildefeesten, meestal het laatste weekend in augustus, te Sluiskil wordt in samenwerking met de RK-parochie een oecumenische kerkdienst gehouden in de feesttent.

Indien u een dienst wilt bezoeken en niet over vervoer beschikt kunt u altijd opgehaald worden. Er zijn altijd wel gemeenteleden die nog een plaatsje over hebben in hun auto.
Uw kerncontact kan u op weg helpen.