menu - - -

Kerkblad

De Schakel

Het gemeenteblad “De Schakel” is het officiële orgaan van de kerkelijke gemeente en verschijnt een aantal keren per jaar.
Het blad verstrekt maandelijks informatie over de kerkelijke activiteiten en het reilen en zeilen van de gemeente en haar leden.
Het wordt maandelijks onder de bijdragende leden gratis gedistribueerd. Ook belangstellenden buiten onze gemeente kunnen, a raison van 25 euro per jaar, dit blad toegestuurd krijgen.