menu - - -

Historie

De Protestantse Gemeente Philippine – Sas van Gent – Sluiskil kent een lange geschiedenis. De huidige gemeente beslaat het grondgebied van de kernen Philippine, Sas van Gent, Sluiskil, Westdorpe en Zandstraat.

De hervormde gemeente Philippine wordt gesticht in het jaar 1634. In 1646 wordt er een kerk gebouwd. De gemeente kent vele perioden van tegenspoed maar overleeft. Het huidige kerkgebouw dateert van 1900. Een laatste restauratie heeft plaats gevonden in 1953.

De hervormde gemeente Sas van Gent wordt gesticht in het jaar 1645. In 1658 start de bouw van een eigen kerkgebouw. Door de aanwezigheid van vele Frans/ Waals sprekende protestantse militairen is er in Sas van Gent ook een Waalse hervormde gemeente, van 1654 tot 1794. Deze gemeente maakte ook gebruik van het kerkgebouw.

De Napoleontische tijd bracht veel veranderingen met zich mee en het ging de hervormde gemeenten in Philippine en Sas van Gent slecht. Vanaf 1796 hadden zij al een gezamenlijke predikant en in 1815 fuseren beide gemeenten.
Sluiskil, gesticht in 1606, viel onder Terneuzen en heeft pas vanaf 1874 eigen kerkdiensten. Een  kerkgebouw wordt gebouwd in 1891. In 1946 wordt Sluiskil een zelfstandige hervormde gemeente met een eigen predikant. Het huidige kerkgebouw dateert van 1964.

In 1970 gaan de kerkelijke gemeenten Sas van Gent/ Philippine en Sluiskil een samenwerkingsverband aan, maar blijven wel als zelfstandige gemeenten voortbestaan die samen één predikant delen.

In april 1995 fuseren de beide gemeenten tot de hervormde gemeente Philippine – Sas van Gent – Sluiskil. Niet uit weelde, maar uit noodzaak.

Dit is het begin van een nieuwe fase in het kerkelijk leven van de drie oude gemeenten, die echter in de achter ons liggende eeuwen al in allerlei combinaties met elkaar zijn opgetrokken.

Nu kunnen we constateren dat de drie kernen nog meer naar elkaar zijn toegegroeid en werkelijk één gemeente vormen. Helaas moesten we uit financiële overwegingen het kerkgebouw te Sas van Gent verkopen.
In het kader van het landelijk samengaan van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk en de Evangelisch Lutherse Kerk heeft ook onze kerkelijke gemeente een naamswijziging ondergaan. Wij gaan vanaf 1 januari 2006 door het leven als Protestantse Gemeente Philippine – Sas van Gent – Sluiskil.

In 2023 hebben we ook afscheid moeten nemen van onze kerkgebouwen in Philippine en Sluiskil. Vanaf april 2023 worden de erediensten gezamenlijk gevierd in het kerkgebouw in Hoek ( Langestraat 6). Voorlopig blijven beide gemeentes zelfstandig, PSS is te gast in Hoek.