menu - - -

Diaconie

De diaconie is namens de gemeente geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld. Daarmee neemt ze verantwoordelijkheid voor de samenleving. 

In de dienst van de tafel van de Heer is  het delen aan de gemeente van brood en wijn een teken van het delen in de liefde van God en  een teken van het delen van liefde delen met de ander en met God. 

De diaconie streeft naar goede voorzieningen voor iedereen. De kerk steunt zo tal van mensen, wereldwijd en in Nederland. Meestal met geld, maar vaak ook anders. Wereldwijd werkt de kerk aan hulpverlening en een rechtvaardige en duurzame samenleving.  

 Ook steunen wij de voedselbank. In onze eigen gemeente delen we kerst- en paasattenties rond aan alle oudere gemeenteleden. Landelijk sluit onze gemeente zich aan bij de projecten van Kerk in Aktie. 

Het jaardoel, waarvoor elke maand de opbrengst van één diaconale collecte wordt bestemd, heeft als doel de gemeente meer te betrekken bij de nood in de wereld. Alle activiteiten worden mogelijk gemaakt door de opbrengsten van de collecten en de rente van het vermogen. 

De komende periode willen we onderzoeken op welke wijze we het diaconale bewustzijn van onze gemeente kunnen vergroten. Het jaardoel zal daarbij het uitgangspunt zijn.