menu - - -

Kerkblad

-Jongerenwerk

Crèche

Voor de allerkleinsten (tot 4 jaar) is er de mogelijkheid tot opvang tijdens de kerkdienst.

Kindernevendienst

Voor de kinderen van 4 tot 12 jaar uit alle kernen is er een gezamenlijke kindernevendienst.
De kinderen zitten bij het begin van de dienst bij hun ouders of familie. Na een speciaal aandachtmoment voor de kinderen gaan zij met de leiding naar hun eigen ruimte.
Tijdens de collecte komen ze terug in de kerk.
Is er dienst van Schrift en Tafel dan komen de kinderen terug in de dienst vóór de viering.
Het is dan de bedoeling, dat de kinderen samen met hun ouders, familie en gemeenteleden deelnemen aan de viering.

Er wordt meestal gewerkt uit ‘Kind op Zondag’ of ‘Bonnefooi’.
Rond Kerst en Pasen wordt er aangesloten op de lezingen, die vanuit de liturgiecommissie aangereikt worden.

Met uitzondering van de kerst- en zomervakantie is er elke zondag kindernevendienst.

Catechese
De organisatie hiervan wordt in overleg met predikant, kerkenraad en betrokkenen geregeld.

Belijdeniscatechese
Wanneer u belijdenis wilt doen, kunt u contact opnemen met de predikant of een kerkenraadslid.
In overleg met de predikant kunnen dan tijd en plaats van de catechisatie worden afgesproken.
Tijdstip en plaats van de openbare belijdenis van het geloof worden in overleg met de betrokkenen geregeld.