menu - - -

Kerkgebouwen

Onze gemeente heeft momenteel de beschikking over twee kerken, gelegen in de kernen Sluiskil en Philippine. De kerk in Sas van Gent is helaas eind de negentiger jaren van de vorige eeuw verkocht wegens ontoereikende middelen voor een doeltreffend onderhoud. Ook rechtvaardigt het bezoekersaantal van onze erediensten niet meerdere kerkgebouwen. Dat momenteel gekozen is voor handhaving van de twee bestaande kerkgebouwen heeft de volgende redenen;

  • Afstoten van een kerkgebouw heeft grote impact op de gemeente.
  • Het onderhoud van de gebouwen is in goede staat, dus kosten zijn relatief laag.
  • Nevenruimtes worden verhuurd, dus totale kosten voor gemeente zijn laag.
  • Relatief grote kerk in Sluiskil voor “grotere” diensten en gebeurtenissen en “knus” en karakteristiek kerkje in Philippine voor “kleinere” diensten.