menu - - -

Agenda

    Geen agenda

Home

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Philippine, Sas van Gent en Sluiskil.

Beste Gemeenteleden en overige belanghebbenden,
Na uitvoerig overleg binnen de eigen kerkenraad en:

  1. het raadplegen van een aantal ons omringende Protestantse Gemeenten in Zeeuws Vlaanderen,
  2. het kennis nemen en opvolgen van adviezen vanuit PKN,
  3. het kennis nemen en opvolgen van adviezen vanuit Classis Delta,
  4. het kennis nemen en opvolgen van adviezen van de Gemeente Terneuzen,
  5. het kennis nemen en opvolgen van de landelijke adviezen zoals het RIVM,

heeft de kerkenraad besloten om de geplande erediensten van 15 maart tot en met 1 juni te laten vervallen.

Een van de belangrijkste reden is dat onze gemeente bestaat uit een grote groep oudere en daarmee veelal kwetsbare gemeenteleden.