menu - - -

Jongerenwerk

Jongerenwerk

Crèche

Voor de allerkleinsten (tot 4 jaar) is er de mogelijkheid tot opvang tijdens de kerkdienst.

Kindernevendienst

Voor de kinderen van 4 tot 12 jaar is er elke eerste zondag van de maand kindernevendienst met uitzondering van januari, juli en december.

De kinderen zitten bij het begin van de dienst bij hun ouders of familie.
Voor de schriftlezingen gaan zij met de leiding naar hun eigen ruimte. Tijdens de collecte komen ze terug in de kerk.
Is er dienst van Schrift en Tafel dan komen de kinderen terug in de dienst vóór de viering van het Avondmaal zodat zij samen met hun ouders, familie en gemeenteleden daaraan deelnemen.

Er wordt meestal gewerkt uit ‘Kind op Zondag’ of ‘Bonnefooi’.
De overige zondagen is er voor de kinderen de mogelijkheid tijdens de overdenking aan de slag te gaan met een ontdekkist waarin boekjes, kleurplaten, stiften, kleurpotloden enz. zitten, waarmee ze op hun eigen niveau aan de gang kunnen met Bijbelse thema’s.
Ze blijven daarbij onder begeleiding van de (groot)ouders zelf.
Deze ontdekkist staat in de kerkruimte zelf.

 

Catechese
De organisatie hiervan wordt in overleg met predikant, kerkenraad en betrokkenen geregeld.

 

Belijdeniscatechese
Wanneer u belijdenis wilt doen, kunt u contact opnemen met de predikant of een kerkenraadslid.
In overleg met de predikant kunnen dan tijd en plaats van de catechisatie worden afgesproken.
Tijdstip en plaats van de openbare belijdenis van het geloof worden in overleg met de betrokkenen geregeld.