menu - - -

Liturgiecommissie

Een min of meer willekeurige groep gemeenteleden met als vaste kern vertegenwoordigers van kindernevendienst en organisten stellen in samenwerking met de predikant de liturgie op voor kerkelijke hoogtijdagen en de vesperdiensten in de veertigdagentijd voor Pasen.