menu - - -

Diversen

De gemeente kent nog verschillende andere activiteiten, die hier kort vermeld worden:

 • Het inzamelen van oud papier in de kern Sluiskil.
  Inzamelen van oud papier in de kern Sluiskil

  Inzamelen van oud papier in de kern Sluiskil

  Door gemeenteleden uit de drie kernen wordt eenmaal per maand, de vierde woensdag, oud papier ingezameld.
  Dit gebeurt in samenwerking met de burgerlijke gemeente Terneuzen. De gemeente Terneuzen stelt een ophaalwagen met chauffeur ter beschikking. De opbrengst wordt aangewend voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen.

 • Tijdens de “mosselfeesten” te Philippine worden wafels gebakken en verkocht ten bate van onderhoud en restauratie van kerkgebouw en inventaris. Gemeenteleden uit alle kernen verlenen hun medewerking. De organisatie is in handenvan kerkenraadsleden uit Philippine. De mosselfeesten vinden plaats in het laatste weekend van augustus.
 • Verjaardagsfonds te Sluiskil
  De opbrengst van het verjaardagsfonds in Sluiskil dient ter verfraaiing van het kerkinterieur.
  Zo zijn er kanselkleden van dit geld aangeschaft, maar ook praktische gebruiksvoorwerpen, zoals een koffiezetapparaat en een geluidsinstallatie.
 • Verjaardagsfonds Philippine
  Dit verjaardagsfonds in Philippine is eertijds ingesteld om giften in te zamelen voor het aflossen van een lening, aangegaan voor de financiering van een nieuw orgel in het kerkgebouw. Dit doel is intussen bereikt en de ingezamelde gelden worden nu gebruikt voor restauratie en onderhoud van het kerkgebouw.